top of page

FOR APPOINTMENTS:

 

Please try to make as much as possible an appointment by a

click on the tab above or below

 

   " AFSPRAAK MAKEN "

 

The doctors can offer you more time if less phone calls.

 

A green slot means you can book an appointment

 " afspraak maken

Please book one slot per person coming.

If there are no available appointments, come during the walk-in hours:  " zonder afspraak "

If you can't come, please cancel the appointment at least 24 hours prior to your appointment, so we can give someone else an appointment. If you don't show up, we may need to charge the appointment anyway.

Gelieve zo veel mogelijk een afspraak via de website te maken, dit om het aantal telefonische oproepen te beperken zodat er meer tijd voor u vrij gemaakt kan worden

Je klikt hierboven of onderaan op de gele knop

     " AFSPRAAK MAKEN "

in de vakjes " afspraak maken " kan je klikken op het moment dat je past en dan je gegevens invullen.

Is er geen afspraak beschik-baar, kom dan langs op de momenten " zonder afspraak " tijdens de vrije raadpleging en wacht uw beurt af in onze wachtruimte.

Indien je niet kan komen gelieve dan je gemaakte afspraak via dezelfde weg tenlaatste 24 uur op voorhand te annuleren. Zoniet ziet de dokter zich genoodzaakt een consult aan te rekenen.

Je kan beperkt zelf slots boeken in onze online agenda, maar niet als je hoest of koorts of keelpijn of spierpijn of geur- of smaakverlies hebt.

Koorts/keelpijn/hoest/spierpijn: blijf thuis en bel 016  675 675 e-mail info@doktersminnepoort.be ons

Nacht en weekend: bel naar 1733.

Fever/coughing/ pain throat/ muscle ache: stay home and call or e-mail us.
 

Night and weekend: call 1733.

We doen actief mee aan projecten van en voor ZorgZaam Leuven https://www.zorgzaamleuven.be/

Denk eraan om steeds uw Identiteitskaart mee te brengen.

Indien u dringend de dokter

nodig hebt  >>

Please always bring your ID card.

If you need a doctor

in urgency >>

bottom of page