top of page

HOE WERKT DEZE PRAKTIJK?

We vinden het belangrijk om de snel evoluerende geneeskundige wetenschap op de voet te volgen.  
Door met meerdere artsen goed samen te werken, kunnen we onze tijd beter organiseren en kunnen we daardoor bijscholingen volgen en regelmatig overleggen.
Zo kunnen we je een betere kwaliteit van zorg en een betere dienstverlening geven.  
Daarnaast heeft ook iedere arts meer mogelijkheden om een eigen familiaal en sociaal leven te leiden. 

 

Wij werken samen met hetzelfde elektronisch medisch dossier (zie ook hieronder GMD).
Er is geregeld praktijkoverleg waarbij we sommige medische patiëntenproblemen bespreken en zorgen voor een continuïteit in de zorgverstrekking. Door onze kennis samen te brengen proberen we optimaal te helpen.

 

Wat betekent dat voor jou?

Iedere dokter van deze praktijk kan je helpen.
Je voorkeur voor een bepaalde arts wordt zoveel mogelijk gerespecteerd.
De andere artsen staan tot je beschikking wanneer je eigen huisarts afwezig of niet onmiddellijk bereikbaar is.

  

Ook engageren we ons om jonge collega's op te leiden in dit boeiend beroep "huisartsgeneeskunde".
Zo hopen we bij te dragen aan een continue en goede kwaliteit van zorg in België.  
De jonge collega's dagen ons tegelijk uit om zelf bij te blijven met de nieuwste ontwikkelingen.

met 5b+.jpg

GMD of globaal medisch dossier

Wat is het GMD?

Jouw huisarts verzamelt al je belangrijke medische gegevens (operaties, chronische ziekten, verslagen van specialisten en andere zorgverstrekkers, gegevens over behandelingen...) in je Globaal Medisch Dossier (GMD).

Het GMD is gratis voor iedereen. De jaarlijkse bijdrage wordt volledig terugbetaald door je ziekenfonds.

Om administratieve redenen regelt de huisarts dit via derdebetalersregeling (rechtstreekse verrekening) met je mutualiteit. Hiervoor breng je een kleefbriefje van je mutualiteit mee.

Wat zijn de voordelen van het GMD?

Het verzamelen van je medische gegevens maakt een betere individuele begeleiding en een beter overleg tussen alle zorgverstrekkers mogelijk.

Dit dossier zorgt ervoor dat je huisarts een totaalbeeld krijgt van je gezondheidstoestand.

Zo kan zij/hij beter beoordelen welke onderzoeken nodig of overbodig zijn en of voorgestelde behandelingen niet strijdig zijn met mekaar.

Als je een GMD hebt, krijg je bovendien tot 30% vermindering op het remgeld (d.i. het bedrag dat je niet terugkrijgt van de mutualiteit) voor een raadpleging of een huisbezoek.

Het terugbetalingstarief hangt af van de categorie waartoe je behoort (jonger dan 10 jaar, chronisch ziek, palliatieve patiënt...).

met 5AA+.jpg

WAARVOOR JE HIER TERECHT KAN

Naast de vragen omtrent al je kwaaltjes, zorgen, ziektes, verzorgingen... kan je hier ook terecht voor:

 • voorafgaande zorgplanning in het kader van een waardig levenseinde

 • electrocardiogram (ECG);

 • rookstopbegeleiding;

 • baarmoederhalsuitstrijkje (in het kader van het bevolkingsonderzoek);

 • zwangerschapsbegeleiding (in samenwerking en afwisselend met de gynaecoloog);

 • kleine heelkunde (verwijderen kleine letsels, hechtingen).

Indien je meerdere problemen wenst te bespreken met je arts, maak je best een dubbele afspraak.
Zo hebben we voldoende tijd om alles te bespreken. 

Voor de volgende zaken verzoeken we ook een dubbele afspraak te maken (en zeker uw redenen van contact te vermelden):
 

 • kleine heelkunde;

 • levensverzekeringspapieren;

 • ECG (is één consult tenzij er nog een ander thema te bespreken is).

   

TARIEVEN

Alle artsen in deze praktijk zijn geconventioneerd.
Dat wil zeggen dat zij volgens de tarieven vastgelegd door het RIZIV werken.
Een gewone raadpleging bedraagt 25 euro. 
Vanaf 18:00 uur wordt er voor een raadpleging 4 euro extra aangerekend.
Indien je een globaal medisch dossier (GMD) hebt in onze praktijk, krijg je dit bedrag volledig terugbetaald door je ziekenfonds.

VOORSCHRIFTEN EN ATTESTEN

Sinds enige tijd laat het RIZIV niet meer toe dat attesten vrij worden verstrekt.
Daarom verzoeken wij je om de nodige attesten en voldoende voorschriften te vragen tijdens de raadpleging.

Enkel op die manier kan een kwaliteitsvolle geneeskunde gegarandeerd worden. 
 

Neem je elke dag medicatie? Kijk dan vooraf wat je thuis voorradig hebt en stel een lijstje op met de medicatie die je nodig hebt.
Medicatievoorschriften worden voorgeschreven op naam en enkel aan de persoon zelf tijdens de consultatie meegegeven.
Jouw huisarts mag enkel attesten schrijven die volledig stroken met de waarheid.
Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

bottom of page